Syndicus

Sebastiaan Murre is tevens gecertificeerd syndicus / beheerder van mede-eigendom en gebouwen onder de naam Original Immo.

De syndicus is:

 • is het officiële orgaan van een mede-eigendom gecreëerd binnen een gebouw of groep van gebouwen;
 • vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars in rechte en naar derden toe;

Werkzaamheden:

 • het bijeenroepen van de algemene vergadering op de voorziene dagen of bij dringend te nemen beslissingen
 • het notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering der mede-eigenaars (die aan de basis de globale
 • zeggenschap en het beslissingsrecht heeft en behoudt)
 • het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer
 • het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars
 • het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars, zowel in rechte als bij het beheer van de gemeenschappelijke zaken
 • het in geval van een verkoop overmaken van een schuldenstaat van de verkoper binnen de 15 dagen vanaf het verzoek van de notaris
 • het meedelen van de datum van de algemene vergadering aan de bewoners van het gebouw die geen eigen stemrecht hebben

Heeft als dagdagelijkse taken o.a.:

 • het beheer van de rekeningen (onkostenverdelingen, verzekeringen,  provisies werken, debiteurenbeheer, enz)
  contracten, verzekeringen, voorzieningen, schadegevallen, verzekeringen, enz.
 • bemiddeling tussen de mede-eigenaars
 • de toepassing van het reglement van orde

Vraag gerust vandaag nog uw vrijblijvende offerte.