Schatting

De venale waarde, verkoopwaarde uit de hand, of veilbare waarde van een goed is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor dat goed als het op de markt wordt aangeboden.

Wij helpen u graag deze te bepalen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en bestemming van het goed en met de vastgoedmarkt van de streek en veel andere factoren.

Iedereen die een onroerend goed wil (ver)kopen doet er goed aan de hulp in te roepen van een vastgoedexpert voor de uitvoering van een onafhankelijke schatting. Zo heeft u niet alleen een idee over de haalbaarheid van de prijs maar u kunt het schattingsverslag ook gebruiken om de (ver)koper en financiele instelling te overtuigen.

Verder helpen wij u graag met volgende zaken:

  1. Onteigeningen
  2. Erfdienstbaarheden - Rooilijnen
  3. Staat van bevinding
  4. Voorafgaandelijke schattingen ( Successie)
  5. Vruchtgebruik - Pacht - Naakte eigendom - Opstal
  6. Kadastraal inkomen
  7. Taxatie van Handelsfondsen