Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving legt de toestand waarin het pand zich bevindt vast. Bij een latere betwisting over de mogelijke schade tijdens een vastgestelde periode heeft men een vergelijk. Zo kan de eventuele schade bij het einde van de periode bepaald worden.

Wij helpen U graag bij voorafgaandelijke en uittredende plaatsbeschrijvingen in de bouw en huur.

Het is zeer belangrijk bij half open bebouwing waar een pand tegen wordt gebouwd tot aanleg metro dat de huidige toestand van Uw eigen woning in kaart wordt gebracht teneinde eventuele schade door derden door trillingen in kaart worden gebracht.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat voor de heraanleg van uw tuin het interessant is enkel de staat van uw granieten, marmeren of arduinen vloer te laten vaststellen opdat bij trillingen, verzakkingen door woelen in de grond voor waterhuishouding de vloer regelmatig worden beschadigd.

Het opmaken van een plaatsbeschrijving inzake huur is verplicht door verhuurder en huurder en dit voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes nog onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van de bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst en wordt net als dit huurcontract geregistreerd binnen de twee maanden.

U kan bij ons terecht voor een staatopname met de nodige foto's en u krijgt een zorgvuldig uitgewerkt verslag.