Over ons

Als vastgoedexpert rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen, vastgoedbemiddelaar Hof van Beroep Antwerpen, energiedeskundige type A (EP15587), vastgoedmakelaar & syndicus (507754), lid van CIB (352974) en vastgoedschatter Vlaamse Belastingsdienst (005194131344) kan Sebastiaan Murre u helpen als objectief expert voor advies in gewone woningen en juridisch moeilijke en speciale gebouwen.

Zoals bijvoorbeeld:

 • Opmaken EPC attesten
 • Schattingen onroerend goed
 • Syndicus
 • Beheer van vastgoed (rentmeester)
 • Beheer van medeeigendommen (syndicus)
 • Objectief advies:
 • Objectief advies en expertise in juridisch moeilijke en speciale gebouwen (met bv. bouwmisdrijven)
 • Objectief advies en expertise bij voorafgaandelijke en uittredende plaatsbeschrijvingen
 • Objectief adviesen expertise huurgeschillen
 • Objectief advies kopers
 • Opmaken waardebepalingen:
 • Schatting aankoop en verkoop
 • Schatting inzake vereffening verdeling
 • Schatting inzake echtscheiding
 • Schatting inzake aangifte van nalatenschap
 • Schatting inzake inbreng in vennootschap

Ons verslag is transparant en wijst op alle logische criteria die zijn gehanteerd om te komen tot de gemelde vaststellingen.

Zo zijn bijvoorbeeld prijsbepalingen van onroerend goed bij ons afhankelijk van bestemming, gewestplan, geografisch ligging, comfortelementen, Ruimtelijk Uitvoeringsplan, grondoppervlakte tuin, bewoonbare oppervlakte, voorkoopsrecht, ABEX-waarde, watertoets, grondprijs, ouderdom, gebruik, sleet, vetusteit, venaliteit, vloerplaatprijs, nieuwbouwwaarde, huurrendement, vergelijkingspunten, enz.

Verder zullen wij ook onze berekeningswijze toelichten met een motivatie opdat u weet hoe wij tot de conclusie komen.